Ved henvendelser til barneverntjenesten, ta kontakt med Servicetorget.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

  • Barneverntjenesten i Sørfold kommune 
    Strandveien 2 
    8226 Straumen

    Org. Nr:  983 944 922

Ansatte:

Akuttberedskap - Fauske og Sørfold, Tlf.: 469 55 776

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Bekymringsmelding

Brosjyre om fosterhjem