Bildet: Det er satt opp benker langs den nye atkomstveien til husmannsplassen Kjelvik. Her kan man nyte utsikten og høstvakkert landskap. Foto: Nordlandsmuseet/ Ida Beate Otterlei.

Følger gammel trasé til sommerfjøset

Den nye veien er opparbeidet langs en gammel trasé som Kjelvikfolket brukte når de skulle til sommerfjøset. Det er foretatt kun ubetydelige inngrep i terrenget og brukt stedegne masser.

Veien er tenkt som supplerende atkomst opp til gården, og det er også mulig å gå en runde langs ny og gammel sti.

–Gunneierne har stilt seg svært positive til den nye veien, og den vil også kunne brukes til lett drift av skogen rundt husmannsplassen og til drift av jordbruksarealene.

Omleggingen sparer slåttemarka

Den viktigste forbedringen for besøkende, er at man nå slipper å gå den bratte bakken rett opp. Den nye veien er lengre og slakere, og gjør det mulig å ta seg fram med barnevogn og rullestol, forklarer næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Fylkesmannen i Nordland har bevilget 240.000 kroner i støtte til tiltaket, som er 50% av totale kostnader. Resten finansieres med midler som tidligere er avsatt til prosjektet «Skilting og fysisk tilrettelegging» i regi av Sørfold kommune.

–Omleggingen vil bidra til å spare slåttemarka, og lette gjennomføringen av skjøtselen av kulturlandskapet. Samtidig vil den nye atkomsten gi nye grupper mulighet for å besøke gården, skriver seniorrådgiver Arne Farup i tilsagnsbrevet fra Fylkesmannen i Nordland.

Sesongen ved husmannsplassen Kjelvik med åpent museum er avsluttet for i år, men senere i høst blir det offisiell åpning av den nye atkomsten.

Dette kommer vi tilbake til.

Ny bru i Kjelvika

Den nye veien fra parkeringsplassen tar til venstre når en kommer til den første sletta.

Veien går slik at en har flere fine utsiktspunkt mot gården, og det er satt opp benker ved tre av disse. Den nye brua (bildet) er nærmere Kjelvikvatnet enn den gamle. Over denne brua kan en kjøre blant annet tohjulstraktor.