Bedriftsregister
Navn Bransje Kontaktinformasjon
Industri/Produksjon:
Elkem ASA Salten Verk
Valjord
8226 Straumen
Metallindustri Telefon:
75 69 81 00
Daglig leder:
Ove Sørdahl
E-post:
ove.sordahl@elkem.no
www.elkem.no

Omya Hustadmarmor AS
Hammerfall Dolomitt
Hammerfall
8200 Fauske

Bergverk Telefon:
75 69 80 00
Daglig leder:
Ørjan Fjelde
E-post:
orjan.fjelde@omya.com
Acustus AS
Trollbukta
8226 Straumen
Mekanisk Verksted
Haller, sveis, maskinering
Telefon:
75 69 80 80
Daglig leder:
Kay-Roger Pettersen
E-post:
kay-roger@acustus.no
www.acustus.no
     
Sørfold Industriservice AS
Trollbukta
8226 Straumen
Industriservice Telefon:
75 69 53 00
Daglig leder:
Arvid Nansmork
E-post:
sorfold.industriservice@
gmail.com
Strøksnes Utleiebygg AS
Styrkesnes
8264 Engan
Fiskemottak Telefon:
Tlf. 47634955
Daglig leder:
Steinar Strand
E-post:
steinar.strand@sorfold.kommune.no
Siso Vekst AS
Trollbukta
8226 Straumen
Arb.markedsbedrift Telefon:
75 69 80 90
Daglig leder:
Jan-Åke Andersen
E-post:
post@siso.no
www.siso.no
Salten Havneservice AS
Valjord
8226 Straumen
Skipsmegling Telefon:
75 69 81 00
Daglig leder:
Kjell Mohus
E-post:
kjell@havneservice.no
Oppdrett:
     
Mowi AS
Stamfisk Røsvik
8220 Røsvik
Fiskeoppdrett Telefon:
97702585
Daglig leder:
Tore Stensland
E-post:
tore.stensland@mowi.com
Mowi AS
Kines
8220 Røsvik
Fiskeoppdrett Telefon:

Daglig leder:
Kai Robert Rubbås
E-post kai.robert.rubbas@mowi.com
 
Mowi AS
Produksjon Røsvik
8220 Røsvik
Fiskeoppdrett Daglig leder: Kato Karlsen
Telefon: 48131135
E-post: kato.karlsen@mowi.com
 
Sisomar AS
Trollbukta
8226 Straumen
Fiskeoppdrett Telefon:
48149060
Daglig leder:
Jon Meisfjord
E-post:
jon.meisfjord@sisomar.no
 www.sisomar.no
Nordlaks Smolt AS
Straumsnes
8260 Innhavet
Fiskeoppdrett Telefon:
41634106
Daglig leder:
Eirik Welde
E-post:
firmapost@smolten.no
www.nordlaks.no
SalmoBreed Salten AS
Sørfjord
8264 Engan
Fiskeoppdrett
Stamfisk
Daglig leder: Stig Joar Krogli
Telefon: 41692032
www.salmobreed.no
E-post: stig@salmobreed.no
 
Sørfold Smolt AS
Trollbukta
8226 Straumen
Fiskeopprdrett Daglig leder:
Telefon:
e-post:
Bygg/Service:
SaltenBygg AS
Trollbukta
8226 Straumen
Entreprenør Telefon:
95153466
Daglig leder:
Viggo A. Hegge
E-post:
post@saltenbygg.no
www.saltenbygg.no
AU Bygg AS
Postboks 7
8232 Straumen
Entreprenør bygg

Telefon:
48119072
Daglig leder:
Magne Alvestad
E-post:
post@aubygg.no
www.aubygg.no

Alpeks Brostein AS
Storbakken
8220 Røsvik
Brostein, heller m.m. Daglig leder: Andrejs Pesko
Telefon: 94866950
E-post:
 
Nordnorsk Strekktak & Design AS
Nedre Evjen
8226 Straumen
Himling og tak Daglig leder: Dag Even Lynghaug
Telefon:
E-post:
     
Kraftforsyning/Installasjon:
Indre Salten Energi
Postboks 4
8201 Fauske
Installasjon
Kraftforsyning
Telefon:
75600100
Daglig leder:
Odd Emil Ingebrigtsen

E-post:
post@isenergi.no

 
Statkraft Energi AS Kobbelv kraftv.
Kobbvatn
8264 Engan
Kraftforsyning Telefon:
75 69 90 00
Daglig leder:
Geir Jensen
E-post:
geirroger.jensen@statkraft.com
www.statkraft.no
Siso Energi AS
Valjord
8226 Straumen
Kraftforsyning Telefon:
75 69 81 00
Daglig leder:
Roald Amundsen
E-post:
post@sisoenergi.no
www.sisoenergi.no
     
Nord - Salten Kraft AS
Ulvsvåg
8276 Ulvsvåg
Kraftforsyning Telefon:
75 77 10 00
Daglig leder:
Stein Valle
E-post:
firmapost@nordsaltenkraft.no
www.nordsalten-kraft.no
Varehandel:
Coop Prix
Straumen
8226 Straumen
Dagligvarehandel Telefon:
75 69 71 14
Daglig leder:
Aina Timonen
E-post:
straumen@prix.coop.no
Nordlandsmuseet
(Fauske)
 
Museumsdrift/
Husmannsplassen
Kjelvik

Telefon:
48205169
Konservator Sørfold:
Ida Beate Otterlei
E-post:
ida.beate.otterlei@nordlandsmuseet.no
www.nordlandsmuseet.no

     
Liras Butikk AS
8266 Mørsvikbotn
Dagligvare/drivstoff Telefon:
94259814
Daglig leder:
Lira Johansen
E-post:
lirabj@hotmail.com
Strøksnes Handel
Strøksnes
8264 Engan
Dagligvarehandel Telefon:
95529826
Daglig leder:
Ann Kristin Olafsen
E-post:
annolafsen@hotmail.com
 
     
Servering/Kiosk/Overnatting:
Kobbelv Vertshusdrift AS
Sørfjord
8264 Engan
Hotell/servering Telefon:
75 69 58 01
Daglig leder:
Heidi Sørgård
E-post:
vertshus@kobbelv.no
www.kobbelv.no
Strømhaug Camping
Sentrum
8226 Straumen
Camping/Hytter Telefon:
75 69 71 06
90720122
Daglig leder:
Tonje Strømhaug
E-post:
mail@stromhaug.no
www.stromhaug.no
Øyra Camping
Nordfjord
8226 Straumen
Camping Telefon:
75 69 65 84
Daglig leder:
Simen Gangstøe
E-post:
erigang@yahoo.no
Kobbskarhytta Kafé Telefon:
41352900
Daglig leder:
Hege Klingan Nyquist
Kobbvassgrenda Fritid AS Camping/hytter Telefon:
97676953
Daglig leder:
Isabell Løvgavlen
E-post:
post@kobbvassgrenda.no
Mørsvikbotn Camping AS
Mørsvikbotn
8266 Mørsvikbotn
Camping/Hytter Telefon:
47272575
Daglig leder:
Norbert Drabik
Heges MatOpplevelser
Strøksnes
8264 Engan
Servering Telefon:
95458395
Daglig leder:
Hege Kristin Ruud
E-post:
hegekristinruud@gmail.com
 
Straumen Kaffebar kafé Daglig leder:
Borghilds
Strøksnes
8264 Engan
Bær- og lokalmatproduksjon Telefon:
95204716
Daglig leder:
Borghild Wingan
E-post:
borghild.wingan@gmail.com
Røsvik Handelssted Utleie Telefon:
41219157
Daglig leder:
Paal Normann Bergene
E-post:
paalbergene@hotmail.com
Opplevelser:
Salten Veteranbåtlag Båtturer Telefon:
90788134
Daglig leder:
Per Reffhaug
E-post:reffhaug@online.no
 
Drosjer:
Mary Engan
Engan
8264 Engan
Drosje/buss Telefon:
75 69 58 03
 
905 96 262
     
Asløv Larsen
Vargåsen
8200 Fauske
Drosje Telefon:
75 64 02 65
Daglig leder:
Mobil: 951 68 166
Takst:    
Saltentakst AS
Buvik
8226 Straumen
Takstmann Daglig leder: Alexander Heinrich Görtz
Telefon: 940 940 80
E-post:post@saltentakst.no
Transport/maskiner:
     
Bjørn Helland
Kobbelv
8264 Engan
Maskiner/Transport Telefon:
75 69 57 30
970 32 627
 
Straumen Maskin & Utleie AS
Straumvassveien 20
8226 Straumen
Bygging, utleie etc. Daglig leder: Jørn K. Størdal Wold
Telefon: 99698938
E-post:
     
Eiendom:
Ole Helland AS
Helland
8226 Straumen
Eiendom/Maskiner Telefon:
947 82 130
Daglig leder:
Ole Helland
Salten Entreprenør & Eiendom AS
Joveien 9
8226 Straumen
Entreprenør

Telefon:
91618940
E-post:
post@saltenee.no
www.saltenee.no

Daglig leder:
Johnny Mathisen

     
Engan Forretningsbygg
Engan
8264 Engan
Eiendom Telefon:
75 69 57 72
Daglig leder:
Ottar Pedersen
Sørfjord Eiendom
Myraveien
8226 Straumen
Eiendom Telefon:
412 52 804
Daglig leder:
Cato Sørgård
E-post:
cato.sorgard@sorfoldnett.no
Skogbruk:
     
Peder-Arne Pedersen
Bonå
8264 Engan
Skogsentreprenør
Maskiner
Telefon:
994 91 020
993 31 357
Daglig leder:
Viggo Pedersen
Peder-Arne Pedersen
E-post:
vspskog@monet.no
Fiske:
Johnsen, Stig
Libergvn. 24
8226 Straumen
Fisker Telefon:
916 87 108
Karlsen, Sigmund
Styrkesnes
8264 Engan
Fisker Telefon:
75 69 60 08
M/K Frøkna ANS
Styrkesnes
8264 Engan
Fiske Telefon:
977 02 585
Daglig leder:
Jonny/Kjell-Terje Sevaldsen
 
     
Storåker, Willy
Styrkesnes
8264 Engan
Fisker Telefon:
975 74 027
     
Vassvik, Viggo
Vassvik
8220 Røsvik
Fisker Telefon:
977 02 509
Håndverk:
Alva Form v/ Geir Anders Berg

8266 Mørsvikbotn
  Telefon:
91545343
Daglig leder:
Geir Anders Berg
 
SKOgfrua
Heggskog, Øvre Evjen
8226 Straumen
Skomaker Daglig leder: Janne Nerem
Telefon: 90726994
E-post: neremjanne@gmail.com
Helse/Velvære:
Heidi's Hårservice
Sentrum
8226 Straumen
Frisør Telefon:
75 69 74 70
Daglig leder:
Heidi Skog Hansen
E-post:
heidi-sh@online.no
Dahlskjærs Skjønnhet og Velvære
Mobakkveien 1
8226 Straumen
Skjønhet og velvære Daglig leder: Sharon Dahlskjær
Telefon:
E-post:
Sylvi Katrin AS
Hermannstolveien 6
8226 Straumen
Helse og velvære

Daglig leder: Sylvi Katrin Brandsæther
 

 

Ingrid's Fot- og Kroppsterapi
Sentrum
8226 Straumen
Fot- og aromaterapi Telefon:
930 37 271
Daglig leder:
Ingrid Myhre
Min frisør
Sentrum
8226 Straumen
Frisør Telefon:
959 16 250
Daglig leder:
Iren Pedersen
Kunst og kultur:
Rabarbra

8266 Mørsvikbotn
Ilustrasjon
grafisk design
Telefon:
454 24 663
Daglig leder:
Sissel Horndal
E-post:
rabarbra@gmail.com 
www.horndal.no