Bildet: Vei, vann og avløp er samfunnskritiske funksjoner, og går som normalt selv om teknisk/næring for tiden har reudsert bemanning. Dette er Straumen vannverk.

Vakante stillinger samt utfordringer knyttet til korona-situasjonen

Rådet fra sentrale helsemyndigheter er at alle som har mulighet, skal ha hjemmekontor.  Dette er  viktig som smitteforebyggende tiltak, men fører samtidig til begrenset kapasitet, fordi den daglige samhandlingen og samarbeidet mellom kolleger blir vanskeligere å gjennomføre.

–  Vi har også ansatte med helsefaglig bakgrunn i tillegg til ingeniørutdanning, og er forberedt på at disse må tre inn i oppgaver knyttet til omsorg på kort varsel, forklarer kommunalsjef Kurt Hjelvik. 

Både han selv og avdelingsingeniør Trond Nyquist er dessuten en del av kommunens kriseledelse, og bruker mye tid på møter, planlegging og organisering knyttet til selve koronaberedskapen.

I tillegg er flere stillinger vakante eller utlyst. Manglende bemanning i disse stillingene gjør at kapasiteten på saksbehandlersiden blir ytterligere redusert.

–Vi beklager de ulemper dette medfører, og vil gjenoppta normal aktivitet så snart situasjonen gjør dette mulig, sier kommunalsjef Kurt Hjelvik.

Han presiserer samtidig at samfunnskritiske funksjoner som drift av vei, vann og avløp går som normalt.