Fylkesvei 612 på Strøksnes

Fylkesveien på Strøksnes, der dagens fartsgrense er 80 km i timen.

Smal og med dårlig sikt

–  Veien er smal, svingete og mange plasser med dårlig sikt. Dette gir redusert trafikksikkerhet, skriver Strøksnes grendelag i et brev til Sørfold kommune.

De viser også til at det er stor trafikk på veien, spesielt i helger og i sommerferien.

–  Med stor fart øker risikoen for ulykker, både mellom kjøretøy og med myke trafikanter, skriver leder Borghild Wingan på vegne av Strøksnes grendelag.

Viltpåkjørsler

– Mange sykler og går langs veien, og med redusert hastighet økes både sikkerhet og trivsel. Redusert fart gir også mindre risiko for viltpåkjørsler.

Vi ber om at Sørfold kommune tar dette videre til rette myndigheter, heter det i brevet fra Strøksnes grendelag.

.