Bildet: Sørfold eldresenter på Straumen er en av to institusjoner i Sørfold kommune.

Landet er nå åpnet for reisende fra mange land uten karantene. Dette fører til økt smittetrykk i samfunnet totalt sett.

Av hensyn til pasienter som er i risikogruppen, har Sørfold kommune derfor besluttet å avvente åpning for besøk på rommene på institusjonene.

Kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen opplyser at det er stort påtrykk fra pårørende som ønsker å besøke sine nærmeste på rommene.

-Vi har selvsagt forståelse for dette, men vi ber samtidig om forståelse for at vi må beskytte våre eldre, sier hun.

Besøk på institusjonene må derfor legges til besøksrom fortsatt. Dette gjelder for både Sørfold eldresenter og Sørfold sykehjem.