Ansatte på legekontoret med ny betalingsterminal

De ansatte på legekontoret har fått innføring i den nye terminalen og dens muligheter. F.v. Hilde Paulsen, Elyn Nilsen, Randi Lind, Hilde Ness Johansen, Jarand Gjestland samt representanten for leverandør Melin Medical som vi glemte å få navnet på.

Enkel å bruke

Når du skal betale, taster du ganske enkelt inn fødselsdatoen din, og tallene er store og tydelige.

Og du kan velge mellom kort, kontant og faktura. Vi fikk også demonstrert at terminalen kan snakke.

Det er firma Melin Medical som har levert produktet, og de skriver dette på sine nettsider:

Tilgjengelighet i fokus

–  For mange mennesker er det knyttet litt usikkerhet til bruk av selvbetjente terminaler. For å kunne skape optimal interaksjon mellom bruker og terminal, har vi derfor utviklet en løsning hvor brukervennlighet og tilgjengelighet står i fokus.

Vi har designet brukerflaten slik at den er enkel og oversiktlig å betjene for alle som bruker den – uansett språkferdigheter, alder eller handikap.

​Universelt utformet

Brukergrensesnittet på Melin Medicals terminaler er utviklet på en måte som gjør det lett for pasientene å benytte dem allerede ved førstegangsbruk.

For eksempel har vi fjernet alle ulogiske tastekombinasjoner, noe som minimerer feiltrykk og forenkler betjeningen, skriver Melin Medical.