Ønsker å sette i gang aktivitet for barn og voksne

Målgruppe for kurset er foreldre, medlemmer av lag og foreninger, ansatte i Sørfold kommune og private bedrifter, samt interesserte enkeltpersoner.

Bestått livredningsprøve betyr at man kan brukes som badevakt ved ulike former for gruppeaktivitet i bassenget.

Kurset består av en teoridel på land og en praktisk prøve i bassenget.

Kursleder er Kim Torry Simmenes fra Fauske svømmeklubb.

Sørfold kommune dekker kursavgiften for deltakere som stiller opp som badevakter etter nærmere avtale. Det utbetales ikke honorar til badevaktene, men intensjonen er at de skal brukes til aktivitet som de har tilknytning til, slik at de har en egeninteresse av å bidra:

For eksempel at foreldre stiller opp på aktivitet for barn.

Målet er å få i gang tilbud og aktivitet i bassenget for både barn, ungdom og voksne.

Gjennom en enkel skriftlig avtale vil badevaktene være forsikret selv om de ikke er ansatt i Sørfold kommune. Det vil også være flere som er forsikret gjennom medlemskap i idrettslag.

Max antall deltakere på kurset er 12.

Påmelding via skjemaet under her, så snart som mulig og senest fredag 10. februar kl. 12.00.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte kultursjef Bente Braaten, tlf. 97530437 eller e-post kultur@sorfold.kommune.no

Påmelding livredningskurs mandag 13. februar kl. 18.00-ca. 21.00.