F.v. Steinar Strand, Irene Larssen og Stine Wike

F.v. folkehelseoordinator Steinar Strand i Sørfold kommune, folkehelserådgiver Irene Larssen i Fauske kommune og Stine Wike, prosjektleder for Tur – og treningskompis i Norges idrettsforbund.

Solveig Strøm, som er folkehelsekoordinator i Saltdal kommune, er også med i samarbeidet, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Samarbeid over kommunegrensene

Kommunene Saltdal, Fauske og Sørfold går sammen om prosjekt Tur - og treningskompis, i samarbeid med Nordland idrettskrets.

–  Målgruppe for kurset er eksisterende og nye støttekontakter. Kurset går over tre kvelder, fra mandag 25. til og med onsdag 27. april, med en kveld på Straumen, en på Fauske og en på Rognan, forteller Steinar Strand.

Ikke bare teori

Kurset er lagt opp med en kombinasjon av teori og praksis.

–  Kurskvelden på Straumen inneholder først en økt innendørs. Deretter blir det aktivitet ute, og kvelden avrundes med oppsummering rundt bålet, sier Strand.

Han forteller at Sørfold kommune har satt seg som mål å få med 5 personer på dette kurset, og har sendt brev til idrettslagene.

Fysisk aktivitet gir fysisk og psykisk velvære

– Vi vet at det å være i fysisk aktivitet gir bedre psykisk og fysisk helse, derfor kontakter vi spesielt personer med tilknytning til idrettslag, skytterlag, helsesportslag og jeger- og fiskerforening.

En person som driver med en aktivitet i regi av et lag eller på egen hånd, kan for eksempel ta dette kurset, og deretter bli tur- og treningskompis for en person som har lyst til å drive med samme aktivitet, forklarer han.

Strand understreker at alle er like velkommen til å melde seg på kurset, enten de er tilknyttet en form for forening eller ikke.

Konseptet med tur – og treningskompis er prøvd ut flere steder i Nordland, med stor suksess. Nå står Indre Salten for tur.

Program for kurset (pdf)

Det er ingen kursavgift, og påmeldingen skjer til den enkelte kommune innen 8. april.

Sørfolds deltakere melder seg på til folkehelsekoordinator Steinar Strand, tlf.
75 68 53 34/476 34 955, eller e-post steinar.strand@sorfold.kommune.no

Steinar Strand kan oså gi nærmere opplsyninger om opplegget.

Logo tur - og treningskompis

Prosjektet har egen logo.