Man kan være smittet uten å være klar over det

Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i dette arbeidet.

– Denne sykdommen skal utryddes i samfunnet. Vi oppfordrer alle i risikogrupper om å kontakte legekontoret der de har fastlege for blodprøve og legetime, sier Ingar Strand (bildet).

Han er kommuneoverlege i Sørfold kommune.

Nederst i artikkelen finner du en oversikt over risikogruppene.

Hva er hepatitt C?

–  Hepatitt C er et alvorlig helseproblem på grunn av risiko for utvikling av skrumplever, leversvikt og primær leverkreft. Vårt mål er at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C-virus i fremtiden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Det er usikkert hvor mange som lever med kronisk hepatitt C i Norge i dag, men det anslås at rundt 10 000 mennesker har kronisk hepatitt C, og at mellom 300 og 400 smittes årlig.

Mange av disse er ikke klar over at de er smittet, da mange kan være syke i flere år før de utvikler symptomer på leversykdom.

Hvem bør testes?

Med tanke på smittemåte og risikomiljøer er det spesielt personer som har injisert rusmidler med sprøyte som bør sjekke seg for hepatitt C.

Også de som har blitt behandlet på sykehus i utlandet under ikke tilstrekkelig hygieniske forhold, utgjør en stor risikogruppe.

En komplett liste ovr alle grupper som bør testes for hepatitt C finnes oppdatert på Helse Norge.

Disse er i risikogruppe:

 •   Personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte
 •   Personer som har hatt seksuell aktivitet med prostituert(e)
 •  HIV-positive
 • Menn som har mannlig seksualpartner
 • Personer med ikke-profesjonelt utførte tatoveringer
 • Personer som har hatt seksuell omgang med HCV-positive
 •  Barn født av anti-HCV- positive mødre      
 • Seksualpartner til injiserende misbruker
 •   Personer som lever i parforhold med hepatitt C -positiv person.        
 • Personer som har vært utsatt for stikkskade (både helsepersonell og ikke-helsepersonell)      
 • Personer som har sniffet kokain
 • Personer som har mottatt blodprodukter i Norge før 1992
 • Personer som har mottatt blodprodukter utenfor Norden

Forkortelsen HCV står for hepatitt C.

Nasjonale faglige råd om hepatitt C