Bildet: Fibermontering i Kobbelveid. Foto: Karin Karlsen.

Tilskuddene utløser utvidelse

Også Kobbelveid har fått fiber. Dette er et av ekstraområdene som Nord- Salten Kraft ser det økonomisk lønnsomt å bygge ut, utløst av bredbåndsprosjektet med tilskudd fra Sørfold kommune og Nkom.

Det samme gjelder fra Storeidet til Håkjerringnes, der det blir bygd ut med radiobredbånd til sommeren.  I Sildhopen vil det bli lagt fiber, men der gjenstår noe gravearbeid. Dette vil også skje til sommeren.

Når det gjelder fritidsboliger i Kobbvatn, er noen tilkoblet, mens andre vil komme med etter nærmere avtale.