Bildet: Det er satt av 1.573.000 kroner i 2020 til Myre aktivitetspark i formannskapets forslag til investeringsbudsjett.

Det legges opp til en flerbruksløsning med asfaltflate for skateboard og basket om sommeren og skøytebane om vinteren, samt lekeplass for de minste og sosial møteplass i tilknytning til lekeplassen. Pr. i dag er Myre en balløkke med grusdekke, og den ligger på Straumen.

Tiltaksliste for å få budsjettet i balanse

–Etter å ha innarbeidet inntekter og økte behov i neste års budsjett, satt vi etter harde prioriteringer med en balanseringsutfordring på 8,5 millioner kroner, sier rådmann Stig Arne Holtedahl.

Han har derfor innarbeidet en del tiltak i budsjett 2020 som formannskapet slutter seg til.

Rådmannens innledning med tiltaksliste

Søskenmoderasjon beholdes som i dag

Formannskapet behandlet budsjettet 27. november.

Søskenmoderasjon på 50 % ved to eller flere barn videreføres som i dag for SFO, barnehage og kulturskole. Her hadde administrasjonen foreslått 30% for 2. barn.

Salg av Elvheim utsettes i påvente av ny helse - og omsorgsplan. Bortsett fra dette går rådmannens innstilling videre til kommunestyret som formannskapets innstilling.

Formannskapet fulgte også rådmannens anbefaling om å utsette nye barnehage på Straumen.

Rådmannens budsjettforslag

  • med innledning, statistikk, diverse tabeller
  • enhetenes budsjettkommentarer samt detaljert driftsbudsjett

Gebyrregulativ IRIS Salten 2020

Særutskrift av formannskapets behandling:

Investeringsplan 2020-2023/ Investeringsbudsjett 2020

Økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020

Betalingssatser – gebyrer kommunalteknsik område 2020

Betalingssatser gebyrer 2020

Papirutgave av budsjettdokumentene ligger til ettersyn på servicekontoret, Rådhuset og biblioteket.