Kommunedirektøren plikter å legge frem et balansert budsjettforslag. I år har dette vært særlig krevende.

–I arbeidet med budsjett 2023 har vi  utredet en rekke tiltak, noe som har krevd tid og ressurser i hele organisasjonen. De ansatte har gjort en meget god jobb.

I tillegg bidrar økte inntekter gjennom salg av konsesjonskraft til at vi nå kan presentere et budsjett i balanse, sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Formannskapet behandlet budsjettet 22. november. De sluttet seg til kommunedirektørens innstilling, men ba om en utredning av konsekvenser ved å sette sommerjobb for ungdom og kompetansemidler i null.

De ønsker også tilsvarende utredning om  foreslått vakanse første halvår for stillingen som landbrukskonsulent.

Tiltaksliste nedtrekk med innledning

Prisliste IRIS Salten 2023

Særutskrift av formannskapets vedtak:

Økonomiplan 2023 – 2026 – Investeringsbudsjett 2023

Økonomiplan 2023 – 2026 – Driftsbudsjett 2023

Betalingssatser/gebyrer 2023

Gebyrer selvkostområder 2023

Kommunedirektørens budsjettforslag 2023, med innledning, økonomisk oversikt etc.

Merknader til budsjettet kan sendes på e-post til post@sorfold.kommune.no eller via skjemaet under her, innen 12. desember 2022.