Sørfold sykehjem, Røsvik

Flere av høringsuttalelsene berører Sørfold sykehjem i Røsvik.

Kommunens budsjett vedtas 15. desember

Formannskapets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 ligger til offentlig ettersyn til 14. desember.

Vi oppdaterer saken hvis det kommer inn flere uttalelser enn de som er journalført til nå.

Endelig budsjettbehandling skjer i kommunestyret torsdag 15. desember. Møtet er lagt til Straumen skole, og starter kl. 10.15. Som vanlig er det åpent for publikum.

Følgende har sendt inn høringsuttalelse til budsjettet:

Straumen skole- og ungdomskorps

Norsk sykepleierforbund Sørfold

Fellesorganisasjonen

Sørfold menighet

Fagforbundet Sørfold

Rune Greger, om Myre aktivitetspark

Underskriftsliste, Myre aktivitetspark

Røsvik og omegn nærmiljøutvalg

Musikernes Fellesorganisasjon Sørfold

Sørfold Ungdomsråd

Demensteamet i Sørfold

Pårørende ved Sørfold sykehjem


Se også:

Budsjett 2017