Byggeklar utsiktstomt

Utsiktstomter Straumen og Røsvik

Øverst i lia opp mot Straumklumpen (bildet) har vi ledige byggeklare tomter, med flotte turområder som nærmeste nabo.

NB! Kartene er ikke oppdatert etter 2010. Det arbeides med ny utgave, som vi vil legge ut så snart de er klare.

Kart over ledige tomter på Straumen

I Røsvik er det også ledige tomter med flott beliggenhet og utsikt over fjorden (bildet under):

Ledige utsiktstomter Røsvik

Kart over ledige tomter i boligfelt, Røsvik (ledige tomter er innrammet med sort)

50.000 til alle som bygger

Sørfold kommune ønsker å stimulere til økt boligbygging, og gir derfor et tilskudd på 50.000 kroner til alle som bygger ny bolig.

NB! Byggetilskuddet har ikke aldersgrense.

Hva koster en boligtomt? Vi har laget et eksempel:

Tomtepriser Sørfold

  • Tomt kr 45,- pr. m2
  • Andel av felleskostnad 17,4 % av tomtekostnad
  • Gebyr oppmåling, saksbehandling, tinglysing målebrev/skjøte og dokumentavgift skjøte: Følger gjeldende gebyrregulativ og prisliste Tinglysingen.

Sørfold kommune gir kr. 50 000,- i tilskudd til nybygg.

Eksempel på kostnad for tomt 1 000 m2

Gebyr oppmåling/saksbehandling av tomt

kr.

16 166,00

Tinglysing målebrev

kr.

525,00

Tomt 1 000 m2 à kr. 45,-

kr.

45 000,00

Andel av felles anlegg 17,4 % av tomtekostnad

kr.

7 830,00

Tinglysing skjøte

kr.

525,00

Dokumentavgift skjøte 2,5 % av tomtekostnad

kr.

1 321,00

Sum

kr.

71 369,00

 

Andre utgifter som vil komme i tillegg er eks. tilknytningsavgift vann/avløp (eks. bolig på 200 m2 = kr. 39 773,-) og matrikkelbrev (eks. kr. 220,-) jf. kommunens gebyrregulativ.