Line Margethe Hansen er byggesaksbehandler og Bjarte Lindelid Andreassen er ingeniør geodata, begge ansatt ved enhet Teknisk/næring i Sørfold kommune. De samarbeider i mange saker, og er klare til å ta i mot din byggesøknad.

Turområder rett utenfor døra

Både på Straumen og i Røsvik er det mange tomter med fin beliggenhet.

Tomter med utsikt

Tomter med utsikt over Straumvatnet.

–Her trenger man ikke velge mellom sentral beliggenhet og tilgang til turområder,  sier Line M. Hansen, som har laget oppdatert kart over byggeklare tomter.

I området ovenfor Straumen skole er det 9 byggeklare tomter.

Under Straumklumpen er det til sammen 12 tomter, og i Røsvik er det 6 tomter i byggefelt.

Oppdatert oversikt:

Ledige tomter ovenfor Straumen skole

Ledige tomter under Straumklumpen

Ledige tomter i Røsvik.

Tursti til Harlifjell

Tursti til Harlifjell og videre over til Røyrvatn starter like ved ledige boligtomter øverst i Strømhaugveien.

Fakta om byggestøtte:

Sørfold kommune ønsker å stimulere til økt boligbygging i Sørfold. Derfor får boligbyggere som bygger sin første enebolig et tilskudd på 150.000 kroner.

Utenfor tettbygde strøk kan man få inntil 250.000 kroner, til dokumenterte utgifter til vei, vann og kloakk.

Vil du vite mer om tilskudd, tomter og byggeprosess?

Ta kontakt med servicekontoret, så hjelper de deg videre til rett saksbehandler:

Tlf. 75 68 50 00 eller send en e-post til post@sorfold.kommune.no

Du kan også bruke Kontakt oss i toppmenyen her på hjemmesiden.

NB! Tilskuddsordningen gjelder kun eneboliger, ikke leilighetsbygg. Og kun bygging, ikke kjøp. Det er ingen aldersgrense, men for å utløse støtte, må dette være søkerens første bolig.

Det bygges i Skogveien

Det bygges i Skogveien på Straumen