Line Margethe Hansen er byggesaksbehandler og Bjarte Lindelid Andreassen er ingeniør geodata, begge er ansatt ved enhet Teknisk/næring i Sørfold kommune.

Oppdatert oversikt over byggeklare tomter

Både på Straumen og i Røsvik er det mange tomter med fin beliggenhet.

–Her trenger man ikke velge mellom sentral beliggenhet og tilgang til turområder. 

For eksempel i Skogveien på Straumen, med nærhet til både skole, idrettshall, barnehage og Harlifjell, sier Line M. Hansen, som har laget oppdatert kart over byggeklare tomter.

I området ovenfor Straumen skole er det 11 byggeklare tomter.

Under Straumklumpen er det til sammen 13 tomter, og i Røsvik er det 6 tomter i byggefelt.

Oppdatert oversikt:

Ledige tomter ovenfor Straumen skole

Ledige tomter under Straumklumpen

Ledige tomter i Røsvik.

De som velger å bygge utenfor tettbygd strøk, kan få inntil 250.000 kroner i byggestøtte, inkl. dokumenterte utgifter til vei, vann og kloakk.

Nye medarbeidere med solid kompetanse

Hvis det skal søkes om fradeling, er det Bjarte Lindelid Andreassen som behandler søknaden. 

27-åringen er opprinnelig fra Askøy utenfor Bergen, og har høyskoleutdanning i landmåling og eiendomsdesign.

Selve byggesøknadene er det Line Margrethe Hansen (49) som tar seg av. Hun har bachelor i ingeniørfag.

Line er fra Fauske, men har bodd på Straumen siden 2014.

Begge begynte i Sørfold kommune høsten 2017, og trives godt, både med arbeidsoppgavene og kollegene.

–Det er nye nytt å sette seg inn i og mye å ta tak i, men de fine kollegene er gode hjelpere og arbeidsoppgavene er varierte og interessante, sier de.

Vil du vite mer om tomter, byggestøtte og byggesaker?

Ring servicekontoret på tlf. 75 68 50 000 og forklar hva det gjelder, så blir du satt over til rett saksbehandler.

Du kan også bruke kontaktskjemaet her på hjemmesiden, snarvei til dette:

Kontakt oss