Hvis du bygger utenfor tettbygde strøk, kan du få inntil 250.000 kroner.

Tomter med utsikt over Straumvatnet.

Både uberørt natur og sentral beliggenhet

Mange steder må man velge mellom nærhet til friluftsområder og sentral beliggenhet.

Slik er det ikke i Sørfold.  

Du kan bo i gangavstand til skole, barnehage og butikk, samtidig som turområdene er nære og lett tilgjengelige.

I Straumen sentrum er det ny og moderne Coop-butikk.

Marianne Strand, Johnny Mathisen og Joakim

Marianne Strand og Johnny Mathisen har bygd hus på Straumen, med gangavstand til det meste. Foto: Tore Vidar Solem.

På Straumen er det mange ledige utsiktstomter:

Ledige tomter under Straumklumpen

Ledige tomter ovenfor skole og barnehage

Ledige tomter i Røsvik

Fakta om byggestøtte:

Sørfold kommune ønsker å stimulere til økt boligbygging. Derfor får boligbyggere som bygger sin første enebolig et tilskudd på 150.000 kroner.

Utenfor tettbygde strøk kan man få inntil 250.000 kroner, til dokumenterte utgifter til vei, vann og kloakk.

Vil du vite mer om tilskudd, tomter og byggeprosess?

Ta kontakt med servickontoret, så hjelper de deg videre til rett saksbehandler:

Tlf. 75 68 50 00 eller send en e-post til post@sorfold.kommune.no

Du kan også bruke Kontakt oss i toppmenyen her på hjemmesiden.

NB! Tilskuddsordningen gjelder kun eneboliger, ikke leilighetsbygg. Og kun bygging, ikke kjøp. Det er ingen aldersgrense, men for å utløse støtte, må dette være søkerens første bolig.