Folkemøte på Rådhuset 2. mai 2016

Ordfører Lars Evjenth innledet på folkemøter om kommunereformen på Straumen og i Leirfjorden. Dette er fra møtet på Rådhuset. Begge foto: Turid J. Willumstad.

Orientering fra ordfører og rådmann kan leses her

Rundt 80 personer møtte fram på folkemøte i Rådhussalen 3. mai, og i underkant av 30 på Nordsia oppvekstsenter dagen etter.

Ordfører og rådmann orienterte om bakgrunnen for kommunereformen og hva som har skjedd til nå. De presenterte også alternativene som folk skal stemme over.

Folkemøte i Leirfjorden 3. mai 2016

Fra folkemøte på Nordsia oppvekstsenter 3. mai.

Begge brukte powerpoint i sine redegjørelser, og her er  innledningene:

Ordfører Lars Evjenths presentasjon

Rådmann Ørjan Higraffs presentasjon

Søndag 29. mai er det rådgivende folkeavstemning.

Vi har bedt ordføreren si noen ord i forbindelse med dette, og han tok utfordringen på strak arm:

–  Bruk din mulighet til å påvirke

Ordfører Lars Evjenth

–  Kjære innbygger i Sørfold!  Kommunestyret i kommunen vår vil gjerne høre din mening i dette viktige spørsmålet.

Din mening teller, kommunestyret har klart signalisert at vi kommer til å rette oss etter det flertallet vil. Bruk muligheten til å påvirke Sørfolds framtid!

Se også:

Rådgivende folkeavstemning 29. mai