Helsestasjonen inviterer til drop-in koronavaksinering i Rådhussalen onsdag 15. september mellom kl.10.00 og 13.00.
 
Invitasjonen gjelder alle fra fylte 12 år og oppover. For aldersgruppen 12-15 år viser vi til annen artikkel her på hjemmesiden og minner om at det må foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte før vaksine kan gis.
 
 
  • Når det gjelder personer  16-18 år, må det ha gått 8 uker eller mer fra første til andre vaksinedose.
  • For personer over 18 år, må det ha gått 3 uker eller mer mellom første og andre vaksinedose.