Sørfold demensforening

Sørfold demensforening deltok med stand på årets sentrumsdag. F.v. Kari Mette N. Johnsen, Inger Tofte og Anne Pettersen.

Mer forskning øker mulighetene for behandling

Demensaksjonen gir folk mulighet til å bidra til demensforskningen.

–  Selv om det vil ta tid, ser vi frem til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens.

Samtidig er vi realistiske og vet at før vi kommer dit, må det mye mer forskning til, heter det  blant annet i en pressmelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I  Demensaksjonen samler Nasjonalforeningen for folkehelsen inn penger til forskning og lokalt arbeid.

Med din gave kan de forske, slik at færre får demens, og slik at de som er rammet kan få god hjelp til å mestre hverdagen. Ta godt imot bøssebærerne!

Vet fortsatt for lite om demens

Demens er en alvorlig sykdom, både for de som selv har en demens og for deres familier.

Det kreves stor innsats i årene som kommer før man blir i stand til å stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer.

Når en effektiv behandling lar vente på seg, er det fordi man fortsatt vet for lite om hvorfor demens oppstår.

For å kunne utvikle en kur, må det mer kunnskap til om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk. Det er denne forskningen det samles inn midler til under Demensaksjonen.

Hver krone teller

Møter du ikke en bøssebærer, kan du likevel bidra til Demensaksjonen. Send din gave til konto 1644 08 46673.

Du kan også gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216, og på den måten gi 50 kroner til demensforskning.

Fakta om demens:

  • Demens er ikke alderdom men en sykdom.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Inntektene fra demensaksjonen går til forskning og lokale tiltak.
  • I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Leder i Sørfold Demensforening, Anne Pettersen, tlf. 930 25 903