Viktig å være forberedt hvis kritisk infrastruktur blir borte

Egenberedskapsuka er en årlig kampanje der innbyggerne oppfordres til å ta ansvare for sin egenberedskap.

Kampanjen gjennomføres i uke 44, fra 31. oktober til 6. november.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er ansvarlig for kampanjen, der et sentralt element er brosjyren  Du er en del av Norges beredskap.

Denne kan du laste ned herfra: Brosjyre om egenberedskap.

–Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen.

Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge  moderniserer totalforsvaret.

Økt beredskap i befolkningen –hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.

Dette skriver DSB blant annet.

Informasjonskampanjen inneholder også konkrete råd og eksempler på hvordan man kan klare seg selv i sitt hjem i minst tre dager.

Les mer om dette på nettsidene til DSB:

Sikker hverdag