Illustrasjonsfoto: Pia Bråthen.

Viktig å være forberedt hvis kritisk infrastruktur blir borte

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserer kampanjen Du er en del av Norges beredskap.

–Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå.

Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge nå moderniserer totalforsvaret.

Økt beredskap i befolkningen –hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.

Dette skriver DSB blant annet.

Kampanjen inneholder også konkrete råd og eksempler på hvordan man kan klare seg selv i sitt hjem i minst tre dager.

Les mer om dette på nettsidene til DSB:

Egenberedskap