Statnetts anlegg i Straumvassbotn

I Sørfold skrives det kun ut eiendomsskatt for verker og bruk, ikke private eiendommer. Det er flere kraftverk i kommunen, dette er Statnetts anlegg i Straumvassbotn.

Listen legges ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven.

I listen skal det stå hvor stor skattesats som er brukt, og hvor stor den utskrevne skatten er.

Etter loven skal eiendomsskattelisten ligge til offentlig ettersyn i minst 3 uker fra kunngjøringsdato.

Med dette kunngjør vi at eiendomsskattelisten ligger tilgjengelig for offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset fra 1. til 22. mars, samt her på hjemmesiden:

Eiendomsskatt 2016 (pdf)

Klageadgang

Eventuell klage på eiendomsskatten må inngis skriftlig, og innen seks uker fra 1. mars. Klage sendes Sørfold kommune, økonomiavdelingen, 8226 Straumen, eller post@sorfold.kommune.no