Randi Lundli og Buviks

Begge foto: Kjell Eilertsen: Fra fjorårets vellykkede eldrefest. Randi Lundli og Buviks spiller til dans og underholdning i år også.

Markerer den internasjonale eldredagen

I år som i fjor er denne festen lagt til den internasjonale eldredagen 1. oktober.

Leder i seniorrådet Jan Arne Johansen understreker at festen er for eldre i hele kommunen, og han er glad for at de samme foreningene stiller opp som arrangører og gode hjelpere også i år:

Eldres Venner, Tørfjord Sanitetsforening, Sørfold Helsesportslag og Lions.

I tillegg til musikk og dans, blir det åresalg og bevertning.

Eldrefest på Rådhuset

Behjelpelig med skyss

Arrangørene er behjelpelig med å skaffe skyss til de som trenger det. Kommunens aktivitetsbuss står til disposisjon, og i tillegg vil Lions stille med privatbiler etter behov.

Påmeldingsfristen er 28. september, og påmelding skjer til servicekontoret,
tlf. 75 68 50 00.

På grunn av maten, må alle melde seg på. I tillegg er det viktig at de som har behov for skyss, sier fra om dette når de melder seg på.

Alle eldre ønskes hjertelig velkommen til en hyggelig kveld i Rådhussalen torsdag 1. oktober kl. 18.00.