Elgen har begrenset tilgang på mat

Dette er en tøff periode for elgen, med mye snø og begrenset mattilgang. Elgen vil derfor gjerne trekke ned til områder med lett tilgang på mat og oppholde seg der. Spesielt gjelder dette elgkyr med kalv.

–Hold god avstand og ikke forstyrr dyrene unødvendig. Snakk med barna om at dette er store dyr, som de ikke må oppsøke, og heller ikke kaste ting på, som for eksempel snøballer eller kjepper.

Denne oppfordringen kommer fra Gerd Bente Jakobsen, næringssjef og viltansvarlig i Sørfold kommune.

Grunneiere vil prøve å lokke dem ut i skogen

Med lysere dager og bedre mattilgang i terrenget vil dyrene trekke ut av boligfeltene.

–Ikke fell trær og busker i hagen, slik at elgen får grunn til å bli i området lenger. Dyrene skal heller ikke mates, sier Jakobsen.

Grunneierne i området vil felle skog til mat for elgen et stykke utenfor boligområdene, for å forsøke å lokke den ut i skogen.

Viltmyndigheten vil foreløpig la dyrene være mest mulig i fred, men vil følge situasjonen. Elgene trekker også over E6 og ned i fjæra, så vær oppmerksom når du er ute og kjører.

Ta gjerne kontakt med Gerd Bente Jakobsen, tlf. 90 50 60 96, hvis du har spørsmål angående dette.

Flere påkjørsler

Næringssjefen kan også melde om flere elgpåkjørsler i det siste, på Kvarv, på Sommerset og i Mørsvikbotn.