Trial på sentrumsdagen

Sørfold Trialklubb markerte seg på årets sentrumsdag under Kraftfestivalen. Her er Christoffer Andersen i aksjon.

Sørfold Triaklubb har 24 medlemmer, hvorav 14 under 18 år.

Nødvendig å finne ny lokalisering

Etter vedtak i plan- og ressursutvalget kan nåværende trialbane i grustaket ved Straumen ikke brukes etter 2014-sesongen. Årsaken til dette er at banen med tilhørende støy ligger for nær boligområder og naboer.

Det har vært kjent en god stund at dispensasjonen for bruk ikke ville bli forlenget, og kulturkontoret har arbeidet for å finne ny lokalisering i samarbeid med Sørfold Triaklubb.

Område med flere fordeler

Området mellom Lakselva idrettsanlegg og selve elva ble tdlig blinket ut som aktuelt, og har flere fordeler: Her er parkeringsplass og garderobebygg med toaletter fra før av, og det er ingen nære naboer til området.

Område for ny trialbane ved Lakselva

Den nye trialbanen planlegges i skråningen ned mot elva. Det lyseblå huset vi skimter er garderobebygget ved Lakselva idrettsanlegg

Tillatelse fra grunneiere

–   Avklaringer med Sørfold kraftlag (eier av linje og trafo), Lakselva elveeierlag og beboerne i området er gjort.  Alt med positivt utfall.  Nå har også Elkem Salten sendt oss signert avtale, sier idrettsleder Steinar Strand.

Støyberegning konkluderer med at den planlagte trialkjøringa på området ikke vil overstige de totale støybegrensningene som Elkem Salten har i forhold til naboene i Lakselva. 

Finansiering gjenstår

Neste skritt er finansiering, og dette blir ikke avklart før kommunestyrets budsjettbehandling i midten av desember.  

Kostnadene er beregnet til 150.000 kroner, og tiltaket er med i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018.

Utgiftene knytter seg til oppsetting av 50 meter langt gjerde med port, tilkjøring av masse samt opprusting av lagerbygget.

–  50.000 kroner er foreslått hentet fra kulturbudsjettets tilskuddspost tilskudd idrettsanlegg, 100.000 har vi spilt inn som nytt forslag til tiltak i kommunens investeringsbudsjett, opplyser kultursjef Bente Braaten.

Leieavtale for 40 år omfatter både fotball, spillvarme og trial

Fra før av har Elkem AS Salten Verk leieavtale med Sørfold kommune om vederlagsfri bruk av området til kunstgressbane, garderobebygg og parkeringsplass, samt levering av spillvarme til fotballbanen.

Dette er nå innarbeidet i den nye avtalen, slik at man nå har en samlet avtale for 40 år som omfatter både eksisterende anlegg og den nye trialbanen.