F.v. administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, Henriette Moen, Marte Jensen og Alexander Olsen. Ina Simone Timonen fikk også fagbrev i 2017, men hadde ikke anledning til å være til stede på arrangementet.

Et samfunnsansvar å tilby lærlingeplasser

I år ble det startet en ny tradisjon i Sørfold kommune: Lærlinger i kommunen som har fått fagbrev i løpet av året blir invitert til julelunsjen på Rådhuset, der de får blomster og oppmerksomhet.

Marte og Henriette er helsefagarbeidere, Alexander er maskinfører og Ina er institusjonskokk.

–Lærlinger er en berikelse i arbeidsmiljøet og gir ansatte positive faglige utfordringer. I tillegg gir lærlingene viktige bidrag til tjenestene vi leverer til våre innbyggere.

Vi vet at det er stor rift om læringeplasser innenfor mange fagområder.

Kommunen har derfor et viktig samfunnsansvar for å gi våre ungdommer den opplæringen de trenger for å få fagbrev, bli ferdige med utdannelsen og komme seg over i arbeidslivet.

Dette sa administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen i sin tale.

Ina Simone Timonen

Ina Simone Timonen fikk fagbrev som institusjonskokk sommeren 2017, og er nå vikar som kokk ved Sørfold eldresenter. Hun hadde ikke anledning til å delta på arrangementet på Rådhuset 21. desember.

Trivdes som lærling

Etter arrangementet tok vi en prat med Marte Jensen. 20-åringen hadde sin læretid ved Sørfold sykehjem og i hjemmetjenesten, og forteller om en fin tid som lærling, der hun fikk varierte arbeidsoppgaver og trivdes godt.

Nå er hun ansatt i et vikariat i hjemmetjenesten i Sørfold kommune. Marte er fra Fauske, men har flyttet til Sørfold.

For å bli helsefagarbeider må man først gå to år på skole, så kommer to års læretid.

Marte Jensen

Marte Jensen.