Kommuneoverlege Nadezda Wessel opplyser at både personen som nå er bekreftet smittet og den som fikk usikkert prøvesvar er fra samme familie og allerede i isolasjon.

Pasienten med usikkert svar skal testes på nytt i morgen onsdag 8.september.

Dermed er det til sammen 17 personer som er bekreftet smittet i forbindelse med smitte ved Straumen skole siden første tilfelle ble oppdaget.

Alle elever på ungdomstrinnet skal testes på nytt torsdag og vil få opplæring i selvtesting for videre oppfølging.

Se også:

Kriseledelsen informerer.