Sørfold kommune har nylig sendt ut faktura for kommunale avgifter.

Eiere av fritidsbolig i Sørfold vil oppdage at fakturaen inneholder gebyr for feiing/tilsyn av ildsted  som gjelder fritidsboligen.

Dette er et nytt gebyr. Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn.

Revidert forskirift om brannforebygging har imidlertid endret dette, nå er kommunene pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på lik linje med boliger.

Les mer om feiegebyret og hyttefeiing på Salten Brann sine nettsider:

Hyttefeiing

Feie – og tilsynsavgift

Gebyr for feiing og tilsyn med fritidsboliger kreves inn på årlig basis, uavhengig av hvilket år arbeidet utføres.

Melding om feil/feilregistrering av eiendommer rettes til Sørfold kommune v/ Servicekontoret,  tlf. 75 68 50 00 eller e-post post@sorfold.kommune.no

Spørsmål om når det skal feies elle tekniske spørsmål rettes til Salten Brann:

Kontaktinformasjon Salten Brann