Bildet: F.v. Knut Rudi, IT-konsulent i Sørfold kommune, Gerd Bente Jakobsen som er næringssjef i Sørfold kommune, markedssjef i NK-Nett Vemund Kristiansen og Roy Arne Ersvik Johnsen som er teknisk sjef i NK-Nett og prosjektleder for utbyggingen.

Foto: Sørfold kommune

Ønsker dialog med befolkningen

Nordland fylkeskommune har bevilget 3 millioner kroner til denne utbyggingen. I tillegg bidrar Sørfold kommune med 1 millioner kroner over næringsfondet.

Fylkeskommunen har kjørt tilbudsprosessen, og NK-Nett har fått oppdraget. De var nylig i møte med Sørfold kommune, der avtale ble inngått.

Prosjektet starter opp 1. oktober. Utbyggingen vil etter planen være ferdigstilt 1. juli 2022.

NK-Nett ønsker nå å komme i dialog med befolkningen i de aktuelle områdene, og vil derfor arrangere informasjonsmøter i samarbeid med Sørfold kommune.

–Vi tar sikte på å avholde møter i Megården, på Kvarv og på Kobbelv vertshus for å nå ut med informasjon i de tre områdene, opplyser næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Tidspunkt for disse møtene kommer vi tilbake til.

Nye dekningsområder:

Nye dekningsområder

Grunneiere blir kontaktet

NK-Nett vil ta direkte kontakt med grunneiere der de må ha avtaler for plassering av master, bruk av veier etc. Plassering av master skal også godkjennes av kommunen.

Utbygging av bredbånd i disse områdene er en fortsettelse av prosjektet som ble startet i 2017, der siste område som ble ferdigstilt var Bonnådalen og Nordfjord i oktober 2020, med Telenor som utbygger.

Områdene Mørsvik, Kobbvatn og Kobbelveid er utbygd med fiber av Nord-Salten Kraft.

NK-Nett hadde oppdraget for Djupvik – Røsvik – Strøksnes.

Bredbåndsprosjektet i Sørfold gjennomføres med støtte fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). Det er nå fylkeskommunene som forvalter og tildeler disse midlene.