Hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv som for eksempel gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Stengte virksomheter, råd om å holde seg hjemme og begrensinger i bruk av kollektivtransport, kan føre til nye behov og økte utgifter for den enkelte.

Ved søknad om økonomisk sosialhjelp, vil NAV-kontoret vurdere om du har ekstrautgifter som de bør ta hensyn til.  Det legges særlig vekt på barn og unges behov.

Det skal ikke bli stilt vilkår og krav om aktivitet hvis du ikke har mulighet til å følge opp på grunn av koronaviruset og hensynet til smittevern.

Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp og det allerede er stilt vilkår om aktivitet, så skal ikke manglende gjennomført aktivitet føre til reduksjon av stønad eller andre konsekvenser for deg.

Selvstendig næringsdrivende, frilanser eller permittert?

Myndighetene har vedtatt ordninger for inntektssikring. Hvis du har mistet inntekt som følge av koronapandemien bør du sjekke hvilke rettigheter du har.

For deg som søker om dagpenger, så er det også mulig å søke om forskudd på dagpengene.

Les mer på nettsidene til NAV:

Koronavirus – hva gjelder i min situasjon?