Illustrasjonsfoto: Petter Larsen.

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen forteller at Sørfold kommune har fått en framdriftsrapport for bredbåndsutbygging i Mørsvik og Kobbvatn fra utbygger Nord-Salten Kraft AS v/ prosjektleder bredbåndsutbygging Frode Tiltvik.

Av denne rapporten framgår det at de aller fleste kundene i Mørsvikbotn er oppkoblet på fibernettet eller er i ferd med å bli det.

Etter jul kommer flere områder med: Sildhopen, Storeidet, Kobbvatn og Kobbelveid.

Detaljkart Mørsvikbotn