F.v. prosjektleder i NK-Nett AS Espen Arnesen leverer sluttrapport til en fornøyd ordfører Lars Evjenth. I midten rådmann Stig Arne Holtedahl.

Viktig for innbyggere og næringsliv

–  Det er veldig bra at vi har fått til dette. Mye arbeid ligger bak, blant annet ble det sendt en god søknad til Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) som utløste et tilskudd på 3 millioner kroner til Sørfold kommune.

Bredbåndsutbygging er ikke definert som en kommunes ansvar, men å styrke samfunnsutviklingen er uten tvil en kommunal oppgave, sa ordfører Lars Evjenth da han tok i mot sluttrapporten fra NK-Nett. 

De kom først i mål blant de tre leverandørene.

Kommunen bevilget også midler fra næringsfondet til bredbåndsprosjektet, og i mai 2018 ble anbudskonkurransen kunngjort.

Denne førte til kontrakt med NK-Nett AS for områdene Strøksnes og Djupvik – Furnes – Ånsvik, mens Nord-Salten Kraft AS fikk oppdraget for Mørsvik og Kobbvatn.

For Nordfjord og Bonnådalen kom det ikke anbud i første omgang, så disse ble lyst ut i en ny anbudskonkurranse i november 2018. Denne var det Telenor Norge AS som vant.

Har supplert med ekstra sendere

I Røsvik, Ånsvik og Djupvik er det reist kommunikasjonsmaster, og nye sendere på Straumen skole og ved Løkthaugen.

– Dermed kan NK-Nett nå tilby internett-forbindelse til alle innbyggere og bedrifter i disse områdene, forklarer Espen Arnesen.

I tillegg til å gi mulighet for trådløs dekning til samtlige husstander, har NK-Nett supplert med ekstra sendere som dekker områder på Straumen, i Røsvik, Buvika, Aspfjorden og deler av Øvre Kvarv.

–  Vi har fått mange fornøyde kunder med stabil drift de siste månedene. Og siden dekningen allerede er til stede, er det enkelt å opprette nye abonnenter, sier Espen Arnesen.

Fra kommunens side er det næringssjef Gerd Bente Jakobsen og IT-ansvarlig Knut Rudi som jobber med bredbåndsprosjektet. De roser samarbeidet med NK-Nett AS.

–De har vært løsningsorientert hele veien, og har hatt nær dialog med grunneiere og befolkning. Det har også vært to folkemøter i utbyggingsområdene, sier Gerd Bente Jakobsen.

Mast i Djupvik

F.v. Espen Arnesen og Lars Evjenth betrakter den nye masten i Djupvik.