Røsvik samfunnshus

Røsvik samfunnshus. Møtet blir i gymsalen.

Asylmottak starter opp 17. desember

I de tidligere lokalene til Røsvik Bo- og behandlingssenter etableres asylmottak for mindreårige flyktninger fra 17. desember.

Folkemøte for å informere

Torsdag 3. desember kl. 18.00 arrangeres folkemøte om dette, i  Røsvik samfunnhus. Arrangør er Røsvik nærmiljøutvalg.

Representanter fra Nord-norsk Mottakssenter, politiet på Fauske og Sørfold kommune vil være til stede for å informere og svare på spørsmål.

Fra Sørfold kommune stiller ordfører, rådmann og helsesjef.

Alle er velkommen.

Lag og foreninger inviteres

Idrettsleder Steinar Strand opplyser at han vil sende særskilt møteinvitasjon til lag og foreninger, som er viktige samarbeidspartnere i forhold til fritidstiltak.

Se også:

Mindreårige trenger representanter