Helse og omsorg mot 2031

–Som kommune står vi overfor vesentlige utfordringer innen helse og omsorg i årene som kommer.

Utfordringer som tjenesten ikke kan løse alene. Alderssammensetningen i samfunnet vårt er i endring. Vi lever lenger, og prognosene viser at vi prosentvis blir flere over 80 år, og færre i yrkesaktiv alder. Dette vil endre på forholdet mellom den yrkesaktive delen av innbyggerne og andelen over 80 år.

Dette er sakset fra innledningen til planen som nå er på høring.

Det er kommunestyret som skal stake ut kursen og foreta nødvendige veivalg.

Men for å kunne ta de rette avgjørelsene, trenger de innspill.

Planforslaget er sendt til politiske partier, til organisasjoner, grendelag, eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

I tillegg ønsker både administrasjonen og kommunestyret synspunkter fra innbyggere i alle aldre.

Høringssaken ligger her, der alle kan sende skriftlige innspill via skjemaet nederst i artikkelen. Frist: 29.oktober.

Til nå har det vært folkemøte på Kobbelv vertshus, på Strøksnes og på Rådhuset. Sist ut er Røsvik, der det blir folkemøte:

Onsdag 28.oktober kl. 18.00 på Røsvik samfunnshus.

Arrangør er Røsvik og omegn nærmiljøutvalg.