Folkemøte i Rådhussalen 15. juni 2015

Fra folkemøte i Rådhussalen i juni 2015.

Ønsker innspill

Det er Sørfold kommune som er arrangør for de to folkemøtene.

Rådmann Ørjan Higraff vil presentere alternativene du kan velge mellom ved den rådgivende folkeavstemningen 29. mai, og de frammøtte oppfordres til å komme med spørsmål og innspill.

Møteleder er ordfører Lars Evjenth.

Velkommen til folkemøte:

  • Mandag 2. mai kl. 18.00 i Rådhussalen
  • Tirsdag 3. mai kl. 18.00 på Nordsia oppvekstsenter. NB! Merk endring av sted.

Se også:

Rådgivende folkeavstemning 29. mai

12. april i kommunestyret holdt rådmannen innledning om kommunerformen, kort om de ulike alternativene og hva saken dreier seg om.

Her kan du lese denne presentasjonen:

Rådmannens orientering om kommunereformen

Kommunereformen eget punkt i venstremenyen. Her har vi samlet mange linker, rapporter og artikler:

Kommunereformen