Hva gjør jeg etter overgang til ny e-postløsning 20. januar 2023?

Førstegangsoppsett, outlook skrivebord

Brukerveiledning importering av kalender

Brukerveiledning, E-post på fellesPCer

Helse, miljø og sikkerhet

I HMS-arbeidet bruker Sørfold kommune et verktøy som heter Qmplus. Dette skal brukes ved registrering av sykefravær etc. Link til pålogging:
 

Viktig informasjon for ansatte:

Beregning av lønnsansiennitet

Bedriftshelsetjeneste

Fra 1. januar 2021 er det inngått avtale med Friskgården om bedriftshelsetjeneste for Sørfold kommune.

Avtale bedriftshelsetjeneste med varighet til 17.12.2024

Treningsrommet Sørfoldhallen

Nytt reglement for treningsrommet

Timefordeling

Røykfrie arbeidsplasser

Sørfold er folkehelsekommune, og samtlige kommunale arbeidsplasser er røykfrie.

Verktøy for økt samhandling

Digital verktøykasse innenfor det boligsosiale området, på tvers av velferdsetatene:

Veiviseren

Omstilling og nedbemanning:

Kommunestyret har vedtatte retningslinjer for omstilling og nedbemanning. I samme dokument ligger flytskjema for avvikling av tjenestested, samt rutiner ved omstilling og nedbmanning.
 

Ledige stillinger

Av og til lyses det ut stillinger som ønskes besatt av noen som allerede er ansatt i Sørfold kommune. Link til intern utlysning.
 

Reglement, planer og skjema:

AKAN-plan (Retningslinjer for arbeidet med rusmiddelproblematikk og spillavhengighet), vedtatt i kommunestyret 10.04.2014.

Delegasjonsreglement 2020-2024, vedtatt i kommunestyret 30.11.20.

Kommunedirektørens administrative delegasjonsreglement

Etiske retningslinjer, revidert i kommunestyret 05.10.17.

Innkjøpsreglement

Kompetanseplan for Sørfold kommune

Kompetansetillegg

Oppfølging av sykemeldte, rettigheter og plikter, oppdatert mai 2020

 
 
 
 
Rutiner for varsling, vedtatt i kommunestyret 07.09.23
 
 
Seniortiltak for ansatte, vedtatt i kommunestyret 20.06.23.

Ferie:

 

Forsikring:

 

Nyttige linker:

Statens Pensjonskasse (for lærere)
Kommunal Landspensjonskasse (for andre kommunalt ansatte)
Samordna innkjøp i Nordland

 

Vedr. innkjøpssamarbeidet i Salten:

Sykefravær og Inkluderende arbeidsliv

IA-avtale

 

Frist for lønnsbilag

Utfylte reiseregninger, timelister og annet som skal med på den månedlige lønnskjøringen må leveres til lønningskontoret på økonomiavdelingen innen 21. for å komme med på lønnen som utbetales den 12. i påfølgende måned. Dette betyr at bilagene må leveres din nærmeste leder i tide til at de kan klargjøres til 21.
 

Telefonkatalog

 

NAV Arbeidslivssenter Nordland:

Postadresse: Postboks 374, 8001 Bodø.
Besøksadresse: Gidsken Jakobsens veg 14. Telefon: 815 81 018.
 
(pdf)
 

Avtalefestet pensjon (AFP)

NB! Søknad om AFP skal sendes direkte til arbeidsgiver, ikke via NAV.
Og det er den ansatte som selv skal søke.