Bildet: Ansatte i pleie og omsorg trener styrke på Lakselva idrettsanlegg med instruktører fra Stamina, som et tiltak for å forebygge sykefravær.
 
I HMS-arbeidet bruker Sørfold kommune et verktøy som heter Qmplus. Dette skal brukes ved registrering av sykefravær etc. Link til pålogging:
 
 
Tilbud til ansatte: Tren gratis i treningsrommet i Sørfoldhallen! Bl.a. tilbud om drop-in morgentrening kl. 0700-0800. NB! Dette tilbudet gjelder ikke i skolens sommerferie.
 
NB! Alle som bruker treningsrommet må ha med seg et treningskort. Dette fås ved henvendelse til servicekontoret.
 

Avtale med Stamina

Som ansatt i Sørfold kommune får du rabatt på Staminas treningsstudioer. Stamina er også kommunens  leverandør for bedriftshelsetjeneste, og det er inngått samarbeidsavtale.
 

Røykfrie arbeidsplasser

Sørfold er folkehelsekommune, og samtlige kommunale arbeidsplasser er røykfrie.

Verktøy for økt samhandling

Digital verktøykasse innenfor det boligsosiale området, på tvers av velferdsetatene:

Veiviseren

Omstilling og nedbemanning:

Kommunestyret har vedtatte retningslinjer for omstilling og nedbemanning. I samme dokument ligger flytskjema for avvikling av tjenestested, samt rutiner ved omstilling og nedbmanning.
 

Ledige stillinger

Av og til lyses det ut stillinger som ønskes besatt av noen som allerede er ansatt i Sørfold kommune. Link til intern utlysning.
 

Reglement, planer og skjema:

AKAN-plan (Retningslinjer for arbeidet med rusmiddelproblematikk og spillavhengighet), vedtatt i kommunestyret 10.04.2014.

Etiske retningslinjer, revidert i kommunestyret 05.10.17.

Innkjøpsreglement

Kompetanseplan for Sørfold kommune

Oppfølging av sykemeldte, rettigheter og plikter

 
 
 
 
Rutiner for varsling, vedtatt i kommunestyret 05.10.17
 
 

Ferie:

 

Forsikring:

 

Nyttige linker:

Statens Pensjonskasse (for lærere)
Kommunal Landspensjonskasse (for andre kommunalt ansatte)
 

Vedr. innkjøpssamarbeidet i Salten:

 

Sykefravær og Inkluderende arbeidsliv

IA-avtale (pdf) (gjelder ut 2018)

 

Frist for lønnsbilag

Utfylte reiseregninger, timelister og annet som skal med på den månedlige lønnskjøringen må leveres til lønningskontoret på økonomiavdelingen innen 21. for å komme med på lønnen som utbetales den 12. i påfølgende måned. Dette betyr at bilagene må leveres din nærmeste leder i tide til at de kan klargjøres til 21.
 

Telefonkatalog

Hvis du ringer fra Rådhuset eller fra annen kommunal virksomhet som er tilknyttet Rådhusets sentralbord, slår du bare de fire siste sifferne. I motsatt fall må du slå hele nummeret med åtte siffer. Her er den interne telefonkatalogen.
 

NAV Arbeidslivssenter Nordland:

Postadresse: Postboks 374, 8001 Bodø.
Besøksadresse: Gidsken Jakobsens veg 14. Telefon: 815 81 018.
 
 
 

Avtalefestet pensjon (AFP)

NB! Søknad om AFP skal sendes direkte til arbeidsgiver, ikke via NAV.
Og det er den ansatte som selv skal søke.