Når du skal forhåndsstemme til høstens Stortingsvalg eller sametingsvalg, melder du deg først ved skranken på servicekontoret for informasjon.

Servicekontoret ligger rett innenfor hovedinngangen på Rådhuset.  

Hvis du har valgkort med deg er det enklere å finne deg i manntallet. Husk legitimasjon.

Du blir vist til valgavlukket, og deretter tilbake til skranken der sammenbrettet stemmeseddel blir tatt i mot og stemplet. Du legger selv seddelen i urnen.

Les mer om forhåndsstemming til stortingsvalget på valgdirektoratets nettsider:

Slik forhåndsstemmer du ved stortingsvalget

Informasjonsfilm fra valgdirektoratet:

Slik stemmer du ved stortingsvalget 2021

Forhåndsstemme på institusjon?

Det vil bli mulighet å stemme på følgende institusjoner onsdag den 8. september:

  • Sørfold sykehjem kl. 10.30 - 11.30
  • Sørfold eldresenter kl. 12.30 - 13.30. 

Forhåndsstemme i en annen kommune enn hjemkommunen?

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved stortingsvalget, sendes din stemme til din hjemkommune.

Norge er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene før regionreformen. Forhåndsstemmer du i en kommune som ligger i et annet valgdistrikt enn kommunen du er manntallsført i, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført deregistrerte partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

En valgmedarbeider stempler stemmeseddelen, før du legger den i stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddel blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen. Stemmen sendes så til din hjemkommune.

 

Stemme ved sametingsvalget?

I Sørfold er det under 30 personer som er registrert i Sametingets valgmanntall, så du kan bare avgi forhåndsstemme til sametinget i Sørfold. 

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være over 18 år, og stå i sametingets manntall.

Ta gjerne med valgkort fra sametinget. Husk legitimasjon.

Ved ankomst i servicekontoret må du melde fra om at du ønsker å avgi stemme til sametingsvalget, og vil da få utdelt et stemmeseddelsett og en blå konvolutt. Så går du i avlukket, bretter den stemmesedelen du velger og legger den i den blå konvolutten. Henvend deg så i skranken der den blå konvoluttenl blir tatt i mot og sendt til valgstyret i ditt valgdistrikt.

Les mer om forhåndsstemming til sametinget på sametingets nettsider:

Slik stemmer du ved sametingsvalget