Har stått på ønskelisten i mange år

Treningsrom i Røsvik har vært et ønske i mange år, og nærmiljøutvalget spilte det inn som et forslag allerede i 2015, i forbindelse med rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Den gang fantes det ikke egnede lokaler.

Nå er situasjonen annerledes, siden bibliotekfilialen i bygda ble lagt ned ved årsskiftet som følge av nedbemanning i kommunens kulturenhet.

Røsvik og omegn nærmiljøutvalg v/ leder Øystein Vedal sendte et brev til kommunen i februar, der de ber om klarsignal fra kommunen til å benytte biblioteklokalet på samfunnshuset til treningsrom.

–Lokalet er på 42m2 og har ventilasjonsanlegg. Det kan også være aktuelt å benytte rommet ved siden av i tillegg, det som var kjøkken på samfunnshuset før utbyggingen, står det blant annet i brevet, der nærmiljøutvalget forteller at de har vært i kontakt med IL Knubben.

Også Idrettslaget ønsker treningsrom velkommen.

Positivt svar fra kommunen har initiativtakerne fått, også på spørsmålet om å ta i bruk rommet ved siden av.

Skal lage retningslinjer for bruk

16. mars var det møte mellom kulturkontoret og de to lagene.  Tema var veien videre – retningslinjer for bruk, hva slags apparater er ønskelig å anskaffe og hvordan skal tilgang til rommet organiseres.

Når det gjelder utstyr, starter man ikke helt på scratch. Et par styrketreningsapparater og et sett manualer som skal ut fra treningsrommet i Sørfoldhallen på Straumen skal transporteres til Røsvik.

 I tillegg ble det overført noe utstyr til Ungdom i oppdrag sommeren 2021, da det meste av apparater i Sørfoldhallen ble skiftet ut. 

Noe av dette vil nå bli flyttet videre til det nye treningsrommet på Røsvik samfunnshus, som vil være åpent for alle.  Ledelsen ved Ungdom i oppdrag er enig i at dette er en god løsning.

Likevel vil det være nødvendig å anskaffe en god del nytt, blant annet en eller to tredemøller. Dette er ikke finansiert foreløpig.

Det er Sørfold kommune som eier Røsvik samfunnshus.