Fiskebrygga ved Gjerdalsvatnet

Fiskebrygga ved Gjerdalsvatnet er tilgjengelig for alle. Foto: Sissel Horndal.

Premie til forslagsstiller og utvalgt område

Forslagsstiller er Sissel Horndal, og vi gratulerer både henne og Gjerdalsvatnet.

Horndal får en T-skjorte fra Salten Friluftsråd, og området ved Gjerdalsvatnet blir premiert med tilrettelegging til en verdi av 12.000 kroner. Dette kan for eksempel være en bålplass.

Bakgrunn for kåringen:

I forbindelse med Friluftslivets år 2015 utlyste Salten Friluftsråd en konkurranse, der hver kommune i Salten kårer sitt mest attraktive friluftsområde.

Innbyggerne ble invitert til å komme med begrunnet forslag, og i Sørfold kom det inn følgende forslag:

  1. Helland: Brukes mye av mange brukergrupper, barnefamilier, skoleklasser og voksne turgåere.  Fin badeplass.
  2. Einarvika i Sjunkfjorden: Her kan man nyte naturen og stillheten helt alene. Muligheter for bærplukking, fjellklatring, fisking og bading.
  3. Barkas ved Litjvassfjellet øst for Sildhopvatnet.
  4. Rago/Storskogvatnet: Unik natur og stemning.
  5. Vakkerlivatnet, Strøksnes: Tilrettelagt med gapahuk og utedo, fint å bade, god sti og fint for familier.
  6. Gjerdalen: Varierte friluftsopplevelser til alle årstider og for for folk i alle aldre.
  7. Gjerdalsvatnet i Gjerdalen: Et helt spesielt område, i forhold til natur, historie og tilgjengelighet. Fiskebrygge tilrettelagt for rullestolbrukere. Området burde vært løftet fram og markedsført i mye større grad enn det er i dag.
  8. Horndalen og Horndalsvatnet: Fantastisk turområde med vanvittig variasjon i aktivitetsmuligheter.

Egen jury ble nedsatt

En lokal jury fikk i oppdrag å foreta kåringen, og de fikk noen kriterier for utvelgelsen:

1. Området bør være et kjent og kjært område for friluftsliv i kommunen, eller kan bli det
2. Området bør ha en klar avgrensning
3. Området bør egne seg både til opphold og aktivitet
4. Det bør være naturpreget, men kan også være bebygd
5. Området bør ha spesielle kvaliteter som gjør det attraktivt

Sørfolds jury hadde møte 14. oktober, og har bestått av:

Gerd B. Jakobsen, næringssjef
Turid Willumstad (politiker)
Anne Lise Lillegård (varaordfører)
Camilla E. Hansen, friluftsinteressert representant fra Sørfold ungdomsråd

En enstemmig jury har kåret området ved Gjerdalsvatnet til Sørfolds mest attraktive friluftsområde.

Sørfold kommune takker alle som har kommet med forslag og har bidratt til engasjement omkring denne saken.