Tiltak for å redusere smittefaren

I forbindelse med koronasituasonen har Regjeringen fastsatt veileder for både barnehager og skolefritidsordning.

Det settes krav om avstand mellom barn, alle skal deles inn i faste grupper og det skal være færre barn pr. ansatt.

Disse kravene gjør det nødvendig å redusere åpningstiden.

–I tillegg ønsker vi å motivere til at foresatte søker sine barn ut av barnehage og skolefritidsordning  for en periode. Vi legger til rette for dette ved at de slipper å betale for resten av skole/barnehageåret, forklarer kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen.

Normalt må man betale for plassen fram til 15. august hvis den sies opp etter 1. mai.

–Slik er det ikke i år, nå kan man si opp plassen 4. mai og betalingen stoppes fra samme dato, sier   Bernhardsen.

Siden dette ikke er i tråd med vedtekter for barnehage og SFO, måtte formannskapet fravike vedtektene på dette punktet, og det ble gjort i møte 29. april.

Vedtaket ble fattet med henvisning til kommunelovens § 11-8, den såkalte hasteparagrafen.

Permisjon SFO meldes senest 4. mai

For SFO settes frist 4. mai for å be om permisjon for resten av skoleåret, og foresatte melder om dette via transponder eller e-post til skolen.

Når det gjelder permisjon fra barnehageplass, meldes dette via meldingssystem eller e-post direkte til barnehagen.

Etter at permisjonen er over, vil både barnehageplass og SFO-plass gå som før permisjonen, men for elever som går ut av 4. klasse nå i juni opphører SFO-plassen automatisk.