HPV-vaksinering

Utvidet tilbud i en toårsperiode

Siden 2009 har HPV-vaksine vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse. Det nye er at tilbudet også gis til uvaksinerte kvinner op til 25 år, dvs. de som er født i 1991 og senere. 

Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV står for humant papillomavirus, og slik infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjon i verden.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

En vanlig infeksjon

De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.

Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft, og 65 - 100 dør av sykdommen.

Vaksinasjon som  består av tre doser

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må startes opp innen utgangen av 2018.

Vaksinasjon vil foregå ved Sørfold helsestasjon. Oppstart 1. november 2016

Ta kontakt på telefon 75 68 51 44 eller 908 57 423 for å avtale time.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: finner du på Folkehelseinstituttets nettsider:

HPV-vaksine