Dette er Sørfold ungdomsråd 2020-2022: Foran f. v: Isak Sjøgård Pettersen, Mats Moen Mareliussen (leder) og Jakob Bjørknes.

Bak f. v. Maren-Andrea Engan, Juliana Rebeca Leal Alves (nyvalgt nestleder), Nathalie Nikoline Salemonsen og Mina Øwre. Foto: Sveinar Aase.

Søknader fra ungdom til tiltak for ungdom

Med grunnlag i delegasjonsreglement for Sørfold kommune som ble vedtatt 30. november, har ungdomsrådet myndighet til å disponere en tilskuddspott på 25.000 kroner hvert år.

Midlene skal primært fordeles etter innkomne søknader, og disse skal utarbeides av ungdom, ikke av voksne.

Innen fristens utløp kom det inn to søknader.

Kjeller`n ungdomsklubb som holder til på Mørsvik skole er i gang med et prosjekt kalt «Fra barnehage til ungdomsklubb». De har tatt i bruk de tidligere barnehagelokalene til ungdomsklubb, og pusser opp rommet for å gi det et tydelig ungdomspreg.

Klubben søkte om støtte til oppussing, møbler, led-lys, gardiner og tre spill til Play station 5, og får 12.500 til dette.

Den andre halvdelen av ungdomsrådets tilskuddspott går til elevrådet ved Røsvik skole, som nevnte flere ting i søknaden sin. Her har ungdomsrådet enstemmig besluttet at tilskuddet skal gå til nytt biljardbord til ungdomsklubben, og til maling av veggene i klubblokalet.

Har også fått støtte fra statlig tilskuddsordning

Begge ungdomsklubber har også fått støtte fra den statlige tilskuddsordningen Frifond, som kan søkes av fritidsklubber som er medlem av Ungdom og fritid.

Her har Kjeller`n ungdomsklubb fått 20.000 til oppgradering av biljardbord med køer og baller, til trådløse gaming headsets og til Playstation 5.

Klubbstyret i Røsvik har kalt sitt prosjekt Midt i blinken, og skal blant annet kjøpe darttavle som registrerer poeng elektronisk.

Kjeller`n har også fått støtte fra UKM Nordland til å arrangere kurs i hip-hop, men dette må utsettes på grunn av koronasituasjonen.

Nye medlemmer og varamedlemmer

Det har ellers vært litt utskifting i ungdomsrådet som kommunestyret har vedtatt, etter søknad om fritak fra medlemmer som nå går på skole i andre kommuner.

Fra Nordsia har Maren-Andrea Engan rykket opp fra vara til fast medlem, og Paulo Vitor Rocha Pereira er nytt varamedlem.

Fra Straumen er Nathalie Salemonsen valgt inn som nytt medlem i stedet for Gunnar Kugappi, og Ida Jeanette Berg er nytt varamedlem i stedet for Joakim Fredriksen Pedersen.