Sørfold ungdomsråd

Formålet med midlene er å fremme aktivitet

Sørfold ungdomsråd (bildet) disponerer en tilskuddspott på 25.000 kroner.

Denne lyses ut hvert år, og skal gå til aktivitetsfremmende tiltak eller utstyr for barn og ungdom.

Det gis ikke støtte til klassearrangementer eller skoleturer.

Man kan få støtte til trivselstiltak ved skolene, men ikke til formål som hører inn under skolenes ordinære ansvar. Det er også et krav at det er ungdom som skal søke, via elevråd, klubbstyre eller lignende.

I år kom det inn tre søknader:

  • Bordtennisbord for utebruk eller aktivitetsapparat med ribbegang, med elevrådet ved Røsvik skole som søker
  • Nytt biljardbord til Kjeller`n ungdomsklubb, som holder til på Mørsvik skole og omfatter ungdom på hele nordsida.
  • Sittegrupper og kjøkkenutstyr til kantinen ved Straumen skole, søknad sendt inn fra elevrådet.

Når det gjelder sistnevnte søknad, anser ungdomsrådet at dette er noe som skolen burde kjøpe inn, og at det er litt «på kanten» av det som ungdomsrådsmidlene skal brukes til.

To av tre søknader innvilget

De to andre søknadene ble innvilget, med 15.000 kroner til Kjeller`n ungdomsklubb og 10.000 kroner til bordtennisbord for utebruk ved Røsvik skole.

I søknaden fra Kjeller`n ungdomsklubb går det fram at biljardbordet de ønsker seg, koster 25.000 kroner inklusive frakt og moms. Med andre ord trenger de ytterligere 10.000 kroner.

Som ansvarlig for klubben har kulturkontoret søkt om midler fra Frifond, via klubbens medlemskap i Ungdom og fritid. Her kan søke om 15.000 kroner til utstyr.

Samtlige tre ungdomsklubber i Sørfold er medlem av Ungdom og fritid, som tidligere het LFK, landsforeningen for fritidsklubber.

–Vi ser at Kjeller`n ungdomsklubb trenger et løft på utstyrssiden, slik at aktivitetsmulighetene blir flere. Vi er veldig fornøyd med at klubben har flyttet tilbake til Mørsvik skole, og at oppslutningen har økt som følge av det.

Nå må vi følge opp med å oppgradere utstyret, sier kultursjef Bente Braaten.