Roy Larsen (bildet) er psykiatrisk sykepleier og en av kommunens fagpersoner innen psykisk helse og rus.

Han betjener den nyopprettede støttelinjen, og du treffer ham på telefon

48 21 26 54.

Han har selvsagt taushetsplikt, og telefonen er åpen på hverdager
kl. 09. 00 – 15.00

Tilbudet er for innbyggere i Sørfold kommune.

Leder helse og velferd Gunnbjørg Olufsen er glad for å kunne tilby denne støttelinjen.

–  Vi har igangsatt mange tiltak for å redusere spredning av koronasmitte. Dette betyr dessverre at noen av våre vanlige tilbud må utgå i en periode.

Derfor er det fint å kunne tilby noe nytt til innbyggerne som støtte i en vanskelig tid, sier hun.

Det finnes også mange nasjonale hjelpetelefoner:
Mental Helse 

Dette er en gratis døgnåpen telefontjeneste som du kan nå på tlf: 116 123. Telefonen er for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og personalet har taushetsplikt. 

Kirkens SOS
Åpen krisetelefon hver dag på tlf: 224 00 040. Du kan ringe anonymt. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt.

Alarmtelefonen for barn og unge
( NB! Døgnåpen på grunn av koronasituasjonen)Telefon 116 111 Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe.

Ta kontakt hvis du opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Tilbudet gjelder også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep.

Finner du ikke den støttetelefonen/hjelpetelefonen som passer for deg vil vi hjelpe deg med å søke. Her finner du mange:

Oversikt over hjelpetelefoner og chat-tjenester