Bildet: Heliumballongene kan lett ende sin ferd i sjøen, der plasten skader miljøet. Foto: Nrk super.

Etter forslag fra MDG, Ap, Rødt, SV og V vedtok Nordland fylkesting en enstemmig uttalelse i sitt møte 17. april.

Uttalelsen er undertegnet av fylkesordfører Sonja Steen, og vi gjengir den i sin helhet:

Tiden for heliumballonger er over

– Det går mot 17. mai, og vi vil nok en gang feire frihet og glede. Gleden har imidlertid i løpet av en del år blitt overfylt av glorete ballonger, med kort levetid og som ofte ender opp i naturen.

I 2017 hadde blant annet Skien, Porsgrunn, Drammen, Bodø, Kristiansand, Halden og Arendal forbud mot heliumballonger på nasjonaldagen.

Et knapphetsgode

Det er to samfunnsutfordringer med denne type ballonger som gjør at bruken bør avvikles:

1. Helium er en begrenset ressurs 2. Ballongene er produsert av en type sent nedbrytbar plast, som kan ende opp i naturen langt fra salgsstedet

Helium er et knapphetsgode, og det ser ut i dag som det kan bli mangel på den om kort tid.

Heliumgass brukes f.eks. til å kjøle ned magnetene i MR-maskiner, og uten den gassen må maskinene gå over til svakere magneter som gir dårligere billedkvalitet.

Skader dyr og mljø

Det er funnet ballonger langt til fjells og langt til havs. Denne typen plastforurensing er svært unødvendig. Det er eksempler på at dyr har påført seg skader ved å vikle seg inn eller spise ballongrestene.

Bruk av heliumballonger er med andre ord problematisk fordi de forsøpler, og fordi de fylles av en gass vi trenger til langt mer nyttige formål.

Ber kommunene avvikle bruk og salg

Et forbud vil gjøre oss mer bevisste på de negative sidene, og skape bedre holdninger til vårt eget forbruk av plast og naturressurser.

Nordland fylkesting håper at alle Nordlandskommuner ser verdien i å avvikle all bruk og salg av heliumballonger, og sammen bidra til et renere Nordland.

Dette skriver fylkesordføreren i et brev til samtlige kommuner i fylket.

Vi er ikke kjent med om 17. mai-komiténe i Sørfold allerede har avviklet slike ballonger, men i fall de har planer om å selge eller dele ut heliumballonger, ber vi dem om ikke å gjøre dette.