Du må stå i manntallet for å kunne stemme

Du har stemmerett hvis du står i manntallet.

Stemmerett har de som er norske statsborgere, fyller 18 år innen utgangen av 2021 og er folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort.

Valgkretser, stemmested og åpningstid:

  • Straumen krets, Sørfold rådhus:

Mandag 13. september kl. 09.00-20.00

  • Røsvik krets, Røsvik samfunnshus:

Mandag 13. september kl. 10.00-13.00 og kl. 16.00-19.00

  • Mørsvik krets, Mørsvik skole:

Mandag 13. september kl. 10.00-13.00 og kl. 16.00-19.00

  • Leirfjorden krets, Nordsia oppvekstsenter:

Mandag 13. september kl. 10.00-13.00 og kl. 16.00-19.00