Planer og saker på høring

Utlagt dato
Navn på plan eller dokument
Frist for uttalelse
11.03.19 Oppstart detaljreguleringsplan Åkerveien 4 26.04.19.
02.04.19. Listeforslag kommunevalg  
     
     

Etter høringsrunde blir reguleringsplaner vedtatt.

Oppe til høyre finner du oversikt over vedtatte reguleringsplaner.
 
I skjemaet nedenfor kan du sende inn din uttalelse til pågående høringer: