Årlig kampanje med fokus på trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsforeningen har lagt ut på sin årlige sommerturné på veien for femte året på rad i sommertrafikken. 

Dette for å møte barn, ungdommer og voksne trafikanter på alle mindre og større tettsteder og byer.

Men: På grunn av Korona-pandemien er årets sommerturné litt annerledes.

Målet i år er å nå flest mulig av sommertrafikantene via tradisjonelle media og kampanjer på sosiale medier.

Trafikksikkerhetsforeningen er i dialog med hoteller og campingplasser for å spre informasjon, slik at unødvendige personlige møter unngås på grunn av korona-pandemien.


Alle landets barnehager er blitt engasjert i en tegnekonkurranse. Det trekkes ut flere tegninger som premieres med pengebeløp og refleksvest-sett.

Tallene går rett vei

De seks siste årene (2015-2020) har det i gjennomsnitt blitt drept 37 personer, og de siste fem årene (2015-2019) har 212 blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. 

Da sommerkampanjen startet opp i 2017, var tallene henholdsvis 52 drepte og 235 hardt skadde. 

–Vi ser at det nytter og tallene går ned. Men disse tallene er fortsatt skremmende høye, og vi må reagere på veidøden. 

Dette skriver Trafikksikkerhetsforeningen i en e-post til landets ordførere.

–Kampanjen retter søkelys mot en stor og viktig sak, og vi støtter den fullt ut, sier ordfører Gisle Hansen.

Han står på farten til en 5-dagers tur nordover. Ellers skal han bruke sommeren til å stelle på småbruket med slåttonn og annet, og til å sanke bær. Fiske i elver og fjord står også på programmet til en ferierende ordfører.

–Jeg ønsker alle en trygg og god sommer. Og hvis du skal på biltur: Husk å holde avstand i trafikken, sier ordfører Gisle Hansen.