Sørfold har nylig fått sin godkjenning som Trafikksikker kommune.

Økt fokus på trafikksikkerhet betyr også økt satsing på  informasjon til  innbyggere og ansatte knyttet til dette, og her får kommunene bistand fra Trygg Trafikk, som blinker ut et tema for hver måned.

Tema for juli er Hold fokus.

Plakat juli 2022

Mange har latt seg distrahere av mobiltelefonen mens de kjører bil, viser en ny undersøkelse. Etter de verste ulykkesmånedene på åtte år, kommer Trygg Trafikk og Volvo med en tydelig anbefaling til sommerbilistene: Sett telefonen i bilmodus før du kjører.

Bilmodus er en funksjon som minner om flymodus, og som finnes på de fleste moderne smarttelefoner. Når bilmodus er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å holde fokus på veien.

På Apple-telefoner kan man blant annet hindre varslinger fra SMS og sosiale medier når man kjører bil. I motsetning til flymodus, trenger man heller ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører.

Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil.

Så aktiver bilmodus og bidra til å gjøre veiene tryggere!

Takk for at du viser hensyn.

Les mer om hvordan du aktiverer funksjonen:

Bilmodus.